THISISERROR

Zmena v telefónnych číslach

15.03.2015

Zmena v telefónnych číslach


Nové kontatkné telefónne číslo pre našich obchodných partnerov +421 940 527776 (+421 940 KASPRO). Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pôvodné kontaktné telefónne čísla budú platné iba do 31.3.2015.

Po tomto termíne nás môžete kontaktovať iba na novom telefónnom čísle. Ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Táto stránka používa cookies za účelom jej skvalitnenia.